दादेरे आरू बाईयोवे,  इमीन दुरवा पाटेत इसाबूलीन चूडू, वेनूंग आरू पोडू नीवतूमोम। ई चापेल ती चेपाकपोड इमूंग नातोन नातोन दुरवा पाटे ती वेनूंग चिलाड पोड़ू चिलाड चूड़ू एर्रा।

वेरूर आम्मोर वेनार

वेरूर आम्मोर पोड़ार

See

वेरूर आम्मोर चूड़ार

वेरूर चूचनेल लिकार

बाटू