इना आमूंग दुरवा देचेत इसाबूलीन चूड़ू एर्रा।

आगे चेन

एन्दूरानो

एन्दूरानो

मान्डेय एन्दूरानो

मान्डेय एन्दूरानो

टूटीकतानो

टूटीकतानो

आर्रोड

आर्रोड

कुञ्ञेल

कुञ्ञेल

दामना

दामना

मीनूल चुमरानो

मीनूल चुमरानो

कून्डूल

कून्डूल

जाम्मेगी बाटा

जाम्मेगी बाटा