वेरूर आम्मोर वेनपीकपार

इमूंग जाम्मा दुरवा लोगीन वेनपीक दुरवा पाटेत इसाब तो काबेर चिलाड इम पोलूबूल तो काबेर मेनोड किड़ी मेन्डान लिकेन चेपाक किली आना मेन्डान पारचे  ती लिकी किली आमूंग चोडपूर। तेबे आदीन आम लोगूग पारगाक इना वेनपीक नाम्ताबीकताम।

बाटू